Categorie archief: Wedstrijden

Zomerbijeenkomst 2023

In 2023 is het aan ons om de Contessa 26 Northsea rally te organiseren. Rob Kolster heeft met het bestuur van de Contessa 26 Association overlegd voor wat betreft de timing. Het plan is e.e.a. zo te organiseren dat er voor de UK deelnemers een optie bestaat om mee te doen aan de 24 uurstocht. Maar ook alle andere typen Contessa zijn welkom. Het idee is als volgt:

  • In het weekend vóór de 24 uurstocht (18-20 aug) houden we een Contessa Benelux zomerbijeenkomst, ergens in Zeeland. Dit weekend en de daaropvolgende activiteiten staan open voor alle typen Contessa’s . Het is uiteraard mogelijk om alleen aan het openingsweekend deel te nemen. (Of alleen aan de 24uurs)
  • Deze bijeenkomst laten we samen vallen met de Northsea rally. Qua locatie kan dit aantrekkelijk zijn voor zowel de Eastcoast en South Coast Contessa’s. Wat ons betreft beperken we dit niet tot de Engelse 26 club, maar breiden we het uit naar alle UK Contessa’s.  De eerste dagen zijn we in Zierikzee. 
  • In de week na de bijeenkomst organiseren we een trip, via een aantal leuke plaatsen in Zeeland en Zuid-Holland en langs de kust naar het IJsselmeer. We zorgen ervoor dat de deelnemers aan deze trip op de vrijdag (25 aug) van de 24 uurstocht ergens aanwezig zijn. Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen in een flottielje wil varen, dus deelnemers kunnen ook hun eigen pad kiezen. Zie voor de andere aanloopplaatsen en het schema de agenda.
  • We varen de 24 uurstocht en wijzen de Contessa winnaars aan.
  • Op de zaterdag na de 24 uurs zorgen we ervoor dat een plaats is waar we met z’n allen bij elkaar kunnen liggen.
  • Op zondag gaat ieder zijns weegs
  • Dit is het inschrijfformulier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPqrIiZLdALbiix7PNLOEzV06JLF9gs01vnGD1Ac4FbWeGOg/viewform

Op de recente ALV van de Contessa 26 Association is positief gereageerd. E.e.a. is opgenomen in de agenda en wordt ook genoemd in het eerstvolgende magazine. Er zijn al positieve reacties.