GOOFIES WINTERWEDSTRIJDEN

Goofies winterwedstrijden 2017/2018

 

Goofies januari 2018

De wedstrijden 1e zaterdag van december konden geen doorgang vinden i.v.m. de dichte mist. Iedereen is dus erg enthousiast om deze 1e zaterdag van januari weer het water op te gaan. Het heeft de gehele week hard gewaaid, woensdag zelfs zeer hard gestormd. De weersverwachting voor zaterdagochtend, geen wind, vanaf 13:00uur 8kn oplopend naar 11kn Dat bleek tegen te vallen. Om 13:00 uur als iedereen i.v.m. de lage waterstand al buiten is, is er totaal geen wind. De start wordt 2x een half uur uitgesteld. Dan kan er toch gestart worden. Op het tijdstip van de start is er net voldoende wind om de wedstrijd te starten. Omdat de wind gaandeweg de wedstrijd toch iets toeneemt tot een mooi zeilwindje werd het nog een mooie zeildag. Vanwege de aanvankelijke onzekerheid over de wind is er voor een betrekkelijk kort baantje gekozen. Door de windrichting had de baan voor het zeilen wel een bijzonder vorm: zoals je kan zien op de foto’s is ongeveer 75% van de baan met spinaker gezeild. Dit keer twee Contessa’s aan de start. Lecas en Ondine. Ondine is tijdig aan de start, Lecas iets te traag. 1e rak is een reach rak, tegen tij, Lecas hijst direct de spinaker, Ondine twijfelt en wordt voorbijgelopen. Toch de spinaker maar gehesen en dat blijkt een goede keuze. De achterstand op de concurrenten wordt niet groter. Bij de bovenboei spi naar beneden en aan de wind, tij mee,  naar de overzijde van het vaarwater. Daar kan de spi er weer op, richting Oosterscheldebrug SVK11. Lecas is in een strijd gewikkeld met twee concurenten. Tot overmaat van ramp breekt het spiblok. Ondine heeft vrije wind. Bij SVK 11 gijpen met de spinaker en direct naar de finishlijn. Ondine gijpt direct bij de boei en kan aan de hoge kant van het vaarwater blijven. Lecas moet, om een aanvaring met één van de concurrenten te vermijden, niet gepland nogmaals gijpen en verliest daardoor terrein. Lecas en Ondine komen daardoor vrijwel gelijktijdig over de finishlijn. Uitslag van de dag, Ondine 3, Lecas 5. (Lecas heeft een andere rating o.a. ivm de vaanstandschroef).

Kerstrace, 16 december, vanuit de kuip van de Ondine

Drie Contessa’s op de deelnemers lijst, Ondine (met 4 opvarenden onderbemand), Lecas (met volledige bemanning)  en Bijou (duohanded) . Startvolgorde 2e, 4e en 5e. (van de 58 deelnemers)
Windverwachting 17-18 knopen NNW, met stevige vlagen in de te verwachten buien. De baan, zoals gebruikelijk, rondje plaat, rechtsom. Onze start (12.14:28) is goed, de wind laat het echter afweten de eerste 30-45 minuten. Niet zo gunstig met tegen wind en tegen tij. Geheel tegen de gewoonte in is Lecas ca 3 minuten te laat gestart. Wij dachten nog even dat ze dat uit coulance naar ons hadden gedaan omdat ze dezelfde handicap hadden gekregen van de rekenmeesters, ondanks de vaanstandschroef en de moderne zeilen. Na een korte slag over bakboord kiezen wij ervoor naar de noordelijke zijde van de vaargeul te gaan, de rode tonnen. Het merendeel van de vloot kiest voor de zuidelijke kant. Zo ook de Lecas. In de loop van het eerste uur blijkt dat de betere keuze. Bij de bovenboei gekomen zijn wij al ingehaald door ca 35 andere deelnemers. Lecas rond de eerste boei als 3e. Zij proberen direct de spi te zetten, maar moeten direct weer droppen. De wind is toch nog te noordelijk. Pas nabij de ingang van het vaarwater naar Burgsluis kan de spi erop. De wind is inmiddels aangewakkerd tot 25 kn en meer. Wij lopen zeer snel en worden nog maar door 3 of 4 snellere schepen voorbijgelopen. Voor Zierikzee moet de spi er helaas weer af. Wind is nu wel meer naar het westen gedraaid en we kunnen niet reachen langs de Zeelandbrug. Spi drop gaat goed, direct halve wind naar SVK11. Vandaar weer aan de wind, maar nu met tij mee richting finish. We moeten één slag maken. Wind trekt nog iets aan (30 kn)  Finish 14:48. De uiteindelijke uitslag Lecas 16e. Wat een zeer goede prestatie is, aangezien later blijkt dat vrijwel alle schepen in de bovenste helft van de uitslag schepen zijn die in de tweede helft van de startlijst stonden. Hebben de rekenmeesters dit jaar een verkeerde formule gebruikt? Ondine 45e, Bijou 47e. Op 1 deelnemer na zijn alle schepen zonder  schade gefinisht.

20171104_145944

Goofies November 2017
Ook de eerste zaterdag van november echt Contessaweer. Bij de start nog slechts 13 knopen (ZZO tot Z) maar gaandeweg de middag richting 20 knopen. Een start onder spi, maar tegen tij. Lecas en Ondine zijn beiden goed weg. Omdat Ondine voor de eerste keer deelneemt en het eerste rak vrij kort is wordt ervoor gekozen geen risico te nemen en de spi niet te zetten. Lecas uiteraard wel en ligt daardoor bij de eerste boei al aardig voor. Tweede rak richting Zeelandbrug, ca 40 graden aan de wind. Bij de brug spi omhoog, over SB, gaat goed. Pal voor de wind richting Zierikzee. Dan moet er worden gegijpt, dat gaat nog niet zoals het hoort en er wordt wat tijd verloren. Met ruime wind de Hammen in. Halfweg de Hammen wordt de Spi gedropt (gaat goed) en kruisen terug de Hammen uit en vervolgens naar het westen. Er moeten enkele boeien worden gerond. Dus dit keer niet een simpel “rondje plaat” Als we bij de bovenboei zijn is de wind helaas nog niet voldoende naar het westen geruimd zoals verwacht en kunnen we de spi niet voor een tweede keer zetten. Nu halve wind, tij mee naar de laatste ton SVK 11. Aldaar gekomen is het precies hoogwater en hebben we ook het laatste rak tij mee richting finish. Van de 14 gestarte schepen komen er twaalf reglementair over de finish. Het resultaat “Lecas” 3e, “Ondine” 7e en “Bijou” (dit keer duohanded) 10e.

Goofies October 2017
Dit seizoen 3 Contessa’s in de klasse Ongemeten B, SW > 93,0 (Vroeger kleiner dan 10m.) nl. de Contessa’s 32 “Lecas”en “Ondine” en de Contessa 26 “Bijou”
“Ondine” was er op de 1e zaterdag van october nog niet bij. Erg veel wind, 20 knopen ZW, soms 30 in vlagen. Echt Contessaweer. Zowel de bemanning als “Lecas” zelf bewezen hier haar ervaring in de afgelopen jaren en kwamen zowel op gezeilde tijd als op handicap als eerste binnen. Zelfs 20 minuten ware tijd  voor de nummer twee. Als één van de weinigen  in haar klasse wisten ze met succes de spinaker (Heavy Spi) te zetten en onder controle te houden. Ook “Bijou” zeilde de wedstrijd uit en behaald een keurige 7e plaats.

 

Goofies winterwedstrijden 2016/2017

goofies-febr-17

Goofies Januari/Februari 2017

Over de eerste twee wedstrijden van 2017 (en ook over de Kertsrace) kunnen we kort zijn. Geen Contessaweer. Tijdens de start van de Kerstrace was het zelfs geheel windstil. Zo weinig dat Bijou de motor moest starten (en dus opgeven) omdat zij te dicht bij  de Zeelandbrug kwam door de sterke stroming. Lecas pikte nog wel wat wind, maar ondanks dat ze vrijwel als eerste was gestart eindigde ze toch in de achterhoede. De uitslagen: Januari Lecas P8 en Bijou P5, Februari Lecas P12 en Bijou P12 ieder in de eigen klasse.

Voor Lecas was dit de laatste deelname, voor het vertrek naar Engeland. Bijou laat in maart verstek gaan, wel wordt er weer in april meegedaan.

Goofies December 2016

De verwachtingen gaven aan dat er niet veel wind zou staan en dat het verloop in de windkracht onzeker zou zijn. (2 bft Oost).  Met het oog daarop en om te voorkomen dat het nachtwerk zou worden gaven de Goofen een korte baan die twee keer gezeild moest worden. Voor “Bijou” (Ongemeten B)  betekende dat een vóór de windse start (tij tegen)  naar SVK 6, daarna een kruisrak (tij mee) terug naar de rood/groene boei voor de Zeelandbrug, Spi-rak naar SVK 11, en weer onder spi naar het westen. Dat gaf de mogelijkheid om de wedstrijd na één rondje af te korten. Op het moment dat de meeste boten in de buurt van de bovenboei zakte de wind wat in. Daarom werd besloten de baan in te korten en dat te melden over de vhf (marifoon). Ongelukkig hadden een aantal zeilers kennelijk hun marifoon niet aan staan en bleken de herhaalde mededingen over de afkorting niet te hebben gehoord. Dat gaf aanleiding tot enige verwarring bij de finish waarbij ze aan het volgende rondje begonnen. Wij kwamen dus al binnen twee uur over de finish, hetgeen naar later bleek een 9e plaats van de 14 gestartte schepen in onze klasse. Onder de gegeven omstandigheden het beste resultaat. De start was goed, spi op en af ook. “Lecas”was deze keer niet van de partij.  De trouwdag dit weekend van één van de trouwe bemanningsleden had begrijpelijkerwijze de voorkeur.

Goofies November 2016

De nieuwe winterserie is weer begonnen. Bij de eerste wedstrijd (Oktober) was “Lecas” nog niet van de partij, omdat er in Engeland werd deelgenomen aan de CO32 Nationals. Een verslag van dit weekend staat elders op deze website. “Bijou” was wel van de partij. In de klasse ongemeten-B werd een 9e plaats behaald.Bij de tweede wedstrijd in November was “Lecas” wel van de partij. Dit jaar wordt er gevaren in de klasse ORC 2. Het eerste resultaat een 8e plaats van de 14 gestarte deelnemers in deze klasse. Het zat de `Bijou` niet mee deze keer. Doordat de wedstrijdleiding had gekozen voor een lange baan (Rondje plaat) en het feit dat er een uur later werd gestart i.v.m. de lage waterstand om 12:00 uur, zat het venijn in de staart. Terwijl de snellere schepen al binnen waren werden zij op het laatste rak naar de finish (tegen wind/tegen stroom) geconfronteerd met minder wind, die bovendien nog regelmatig onverwacht van richting veranderde. Daardoor werd er in het donker gefinished en werd er een laatste plaats gescored.

Goofies winterwedstrijden 2015/2016

Dit seizoen (winter 2015/2016) varen er weer twee Contessa’s mee in deze winterserie.
De Contessa 32 “Lecas” en de Contessa 26 “Bijou” . Voor wie niet bekend is met deze winterwedstrijden vooraf enige uitleg. Alhoewel er best fanatiek gezeild wordt is het toch bedoeld als gezelligheidswedstrijd. Er wordt, als het weer het maar enigszins toelaat, elke eerste zaterdag van de maand gevaren, van oktober t/m april . Één wedstrijd per dag. De start en finish zijn vóór Colijnsplaat (Oosterschelde) Er worden verschillende banen uitgezet voor de diverse klassen (ORC/IRC 1, ORC/IRC 2 en 2 klassen ongemeten) zodanig dat iedereen voor 16:30u terug in de haven kan zijn.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Goofies maart 2016

Afgelopen zaterdag is de voorlaatste Goofies zeilrace van dit jaar gevaren. Als we rond half tien op de haven aankomen lijkt het even echt winter, met sneeuw/ijs op de steigers. Voor de start stond (nog) geen wind van betekenis. Omdat de verwachtingen wat de wind betreft goed waren is de start een uur uitgesteld om te zorgen dat er ook echt gezeild kon worden. Zoals wel vaker bij de Goofies race hadden we tijdens de race prachtig weer. Koud maar met een zonnetje en net genoeg wind om er een echte wedstrijd van te maken. Tij mee, aan de wind naar de bovenboei, daarna spi op, tegenstroomn terug naar de Zeelandbrug. Lecas zoals gebruikelijk voorin strijdend, Bijou daarachter koos voor een koers kort  bij de platen om minder hinder van de tegenstroom te hebben. Dit betaalde helaas niet uit. Uitslag Lecas 5, Bijou 9 (van de 13 gestarte schepen in de klasse)

Bijou Goofies Febr 2016

Goofies februari 2016

Wedstrijd 5 (6 februari) – Veel wind verwacht 5-6 bft met flinke uitschieters tot 35 knopen, geen neerslag en niet koud. Wij (Bijou) met deze keer een bemanning van slechts vier, hebben een goed start, we gaan als eerste over de startlijn, halve wind, tij tegen naar de eerste ton. Al snel worden we voorbijgelopen door “Safran” een rappe JOD24, we weten haar hekgolf te grijpen en minutenlang kleven we aan haar spiegel. Dan worden we ingehaald door “Jeetje” een nog rappere J-24 en proberen die truc ook bij haar uit te halen, maar dat mislukt. Bij de keerton zitten we er nog kort bij. Dan wederom halve wind over de andere boeg richting Zeelandbrug. Vervolgend bakboorduit, vóór de wind richting Zierikzee en de Hammen in. Niemand in onze klasse waagt het de spinaker te trekken. Echt te veel wind, geen twijfel mogelijk. Bij de grotere schepen zijn er wel enkelen die het doen. Inmiddels horen over de marifoon dat er enkele schepen roerbladen hebben verloren en vragen assistentie om teruggesleept te worden naar de thuishaven. Bij de verste ton (H3) zitten we niet ver achter de schepen die later als 3e en 4e eindigen. Dan aan de wind en tegen stroom terug richting Colijnsplaat, met een klein lusje vóór Zierikzee. In deze fase lopen de meeste tegenstanders ver van ons weg, met als uiteindelijke resultaat dat we als 7e worden geklasseerd. Mogelijk dat we met een grotere genua maar met gereefd grootzeil beter presteren op de aandewindse rakken ondere deze zware omstandigheden. Iets om uit te proberen. “Lecas” is vandaag buitencategorie. Ondanks een zwakke start presteren zij het om als eerste over de finishlijn te gaan en dus ook weer als eerste te worden geklasseerd. Proficiat! Weinig foto’s deze keer. Iedereen had beide handen nodig om staande/zittende te blijven onder deze omstandigheden.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Goofies januari 2016

Wedstrijd vier (2 januari 2016) Wind ZZO 4 met regelmatige vlagen. Droog, aangename temperatuur  8-10 graden. De Goofen hebben een lange baan uitgezet, naar later bleek langer dan gepland, doordat ze van een oude kaart werkten. Bij de start blijkt de wind iets meer naar het oosten te zijn gedraaid, waardoor wij (op de Bijou) de eerste boei niet direct kunnen halen. Hadden toch hoger moeten starten (1e foutje) Het complete veld ORC1/IRC1 start bij wijze van uitzondering 10 minuten na ons (een recall i.v.m. een te vroege start?) Het gevolg is dat ze al snel inlopen en ons regelmatig uit de wind zetten. Na SVK11 spi op en een lang voordewinds rak langs Zierikzee en de Hammen in. Daar maken wij onze tweede grote fout. De snellere schepen varen een langere baan, we komen er te laat achter dat wij al bij onze keerboei zijn (H5). Snel spi droppen en klaar maken om te wenden, maar dat kost veel onnodige tijd. Daarna eerst aan de wind terug naar de Oosterschelde, halve wind richting Neeltje Jans tot de H17 terug naar de H34 en daarna nogmaals  die baan. Nu reachend, gaat steeds beter. We leren veel vandaag. Ieder weet nu zijn taken aan boord. Het leuke van deze baan is dat je je tegenstanders meerdere keren per dag bent tegengekomen. Kort na 5 uur finish, ook weer onder spi. Lecas heeft het weer goed gedaan (P1) Bijou eindigt dit maal op de 9e plaats.

Oosterschelde

Kerstrace 2015 vanuit de kuip van de Lecas (CO32)

Gisteren, 20 december, hebben we Dé Kerstrace gevaren in Colijnsplaat. Hierbij vertrekken we allemaal op handicap, met de bedoeling om allemaal samen over de finish te gaan. Maar het blijft een race natuurlijk, dus eerst is eerst. We hadden onze start om 12:13:15u. De wind zuid 4-5dft verwacht, maar in de praktijk iets minder. Droog, temperatuur 11-13 gr!Bijou (CO26) mocht exact 0m 12:00u als eerste over de lijn varen. De starttijd van de laatste is een beetje aan ons voorbij gegaan. De route:  het klassieke rondje plaat, start naar het westen. We hadden een goede start met 4-tal boten voor ons. Het doel was duidelijk : die 4 inhalen en zelf niet ingehaald worden. Na de start was boatspeed de bepalende factor tijdens een bijna halve-winds-rak. Groot Vuilbaard was een reachrak waar we extra snelheid konden halen onder spi. Net toen we planden om de spi te droppen, schoot hij uit de bek van de spiboom. Gelukkig konden we hem nog vlotjes en zonder brokken binnen halen. Bijou slaagde er in om tot aan de Overloop van Zierikzee eerst te blijven. Daar werd het kruisen en lagen wij eindelijk voorop. De rekenmeester had zijn job goed gedaan en iedereen kwam dichter bij. Tijdens het kruisen konden we onze eerste plek houden, we kwamen netjes uit aan de SvK11 en konden, met Andiamo als achtervolger naar de finish mikken. Het leek nog even te gaan spannen, op 0.2 nM van de lijn waren we er echter gerust in.Toch wel eens een fijne belevenis, zo als eerste over de lijn gaan. En een mooie afsluiter van het jaar.
Dat alles kort op elkaar de finish naderde werd op de Bijou duidelijk waargenomen. Zoals boven beschreven lagen zij bij de voorlaatste boei nog op de eerste plaats en droomden ze van een één-tweetje voor de twee Contessa’s. Met name op het kruisrak werden ze rap voorbijgelopen door de snelle grote jongens. Het eindresultaat een 35e plaats van de totaal 61 gestarte schepen.

Goofies 2015/2016

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

De eerste wedstrijd (oktober) wordt gekenmerkt door het vrijwel ontbreken van wind. Er staat juist voldoende om de steven in de juiste richting te houden, zodat iedereen met het afgaande tij op tijd bij de bovenboei kan zijn om vervolgens weer terug naar de finish te drijven met het opkomende water. Uitslag in onze klasse Lecas, met de getrainde en goed op elkaar ingespeelde bemanning 1 en Bijou, met de experimentele, door de schipper zelf gefabriceerde set nieuwe zeilen en een deels nog onervaren bemanning 6.

Bij de tweede wedstrijd (november) is wel wind. De windrichting is echter zodanig dat de aan onze klasse toebedachte baan (“Rondje plaat”) weinig uitdagend is, met slechts een klein rakje spinakeren en grote rakken halve wind. Vrijwel geen overstag manoeuvres. De schepen die hebben ingeschreven zonder spi en schepen met weinig bemanning zijn daardoor in het voordeel. Onze uitslagen: Lecas 3 – Bijou 14

Wedstrijd drie (december) Windverwachting ZW 6-7 bft met krachtige windvlagen, maar droog en een aangename temperatuur voor de tijd van het jaar.  Minder schepen aan de start, waaronder uiteraard wel de Contessa’s. Omdat het 5 december is worden er vrij korte banen uitgezet, iedereen kan op tijd naar huis. Het waai inderdaad flink. In onze klasse is er niemand die zijn spinaker trekt. Kleine genua’s. Iedereen is tijdig en zonder averij binnen. Lecas 1, Bijou 5. Het nieuwe grootzeil heeft het onder deze zware omstandigheden gehouden. Het reven tijdens het zeilen ging perfect. Complimenten voor de amateur zeilmaker.

S

Advertenties