AGENDA

Zomerbijeenkomst Contessa 26

Datum: 18-8-2018
Locatie: Hoorn (NH)

Verzamelen in de binnenhaven tussen 16:00 en 17:00.
Een aangeklede steigerborrel zorgen voor alle deelnemers. Na de borrel gaan we ergens een hapje eten en na het diner nemen we nog een afzakkertje op de Kleine Johanna.
Op zondag 19/8 gaat ieder zijns weegs.
In overleg kunnen we dit programma verder uitbouwen (bv eerder aanwezig zijn in Hoorn en een “in habour” race organiseren). Maar dat kunnen we nog verder overleggen. Dus: vastleggen in de agenda 

De bijeenkomst is in principe voor Contessa’s 26, maar ook andere Contessa’s zijn welkom.

Co-ordinatie: Rob Kolster – e-mail : Rob.kolster@gmail.com

Zomerbijeenkomst 2018

Deze is gepland voor 2 september 2018
Lokatie: Zuid Nederland, Sint Annaland

Nadere details volgen.

Voorjaarsbijeenkomst 2018

Datum:
Zaterdag 24 maart 2018

Locatie:
Yachtclub Colijnsplaat

Jachthavenweg 3
4486 CZ  COLIJNSPLAAT

Programma
Aanvang 19.30 uur

Wij hebben Gerrit Broertjes bereid gevonden een presentatie te geven over een onderwerp dat alle Contessazeilers zal aanspreken namelijk :

  • Zwaar weer zeilen

 De kosten voor deze avond bedragen € 7,50 per persoon, incl. welkomskoffie of –thee

Deze kosten kunnen ter plaatse worden voldaan of vooraf worden overgemaakt op rekening NL53ABNA 0476832012 t.n.v. I.P. Versluis o.v.v. Contessazeilers.

Uiteraard is het weer mogelijk vooraf deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd, ook op deze locatie. De yachtclub heeft een uitgebreide, vriendelijk geprijsde menukaart. Het voorstel is dat diegenen die daaraan willen deelnemen uiterlijk 17:00u aanwezig zijn.

Aanmelden graag zo spoedig mogelijk  bij ondergetekende via izaakp@kpnmail.nl
Graag vermelden of er ook aan het diner wordt deelgenomen i.v.m. het reserveren van de tafel(s).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++