TECHNIEK

Ruimte voor technische adviezen.
Een ieder die foto’s of tekeningen heeft van aanpassingen en verbeteringen aan zijn schip wordt uitnodigt deze in te sturen.
Een link naar een website waar dit beschreven staat mag natuurlijk ook.