Alle berichten door contessabenelux

Contessa 26 Northsea Rally

In 2023 is het aan ons om de Contessa 26 Northsea rally te organiseren. Ron Koster heeft met het bestuur van de Contessa 26 Association overlegd voor wat betreft de timing. Het plan is e.e.a. zo te organiseren dat er voor de UK deelnemers een optie bestaat om mee te doen aan de 24 uurstocht. Het idee is als volgt:

  • In het weekend vóór de 24 uurstocht (18-20 aug) houden we een Contessa Benelux zomerbijeenkomst, ergens in Zeeland. 
  • Deze bijeenkomst laten we samen vallen met de Northsea rally. Qua locatie kan dit aantrekkelijk zijn voor zowel de Eastcoast en South Coast Contessa’s. Wat ons betreft beperken we dit niet tot de Engelse 26 club, maar breiden we het uit naar alle UK Contessa’s.  Welke locatie leuk is hiervoor kunnen we nog kiezen. 
  • In de week na de bijeenkomst organiseren we een trip, via een aantal leuke plaatsen in Zeeland en langs de kust naar het IJsselmeer. We zorgen ervoor dat de deelnemers aan deze trip op de vrijdag (25 aug) van de 24 uurstocht ergens aanwezig zijn. Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen in een flottille wil varen, dus deelnemers kunnen ook hun eigen pad kiezen. 
  • We varen de 24 uurstocht en wijzen de Contessa winnaars aan.
  • Op de zaterdag na de 24 uurs zorgen we ervoor dat een plaats is waar we met z’n allen bij elkaar kunnen liggen.
  • Op zondag gaat ieder zijns weegs

Op de recente ALV van de Contessa 26 Association is positief gereageerd. E.e.a. is opgenomen in de agenda en wordt ook genoemd in het eerstvolgende magazine.

Jeremy Rogers overleden

Via onze Engelse zusterverenigingen hebben wij zojuist vernomen dat gisteren (12/10/22) Jeremy Rogers op 85 jarige leeftijd is overleden.

Hoewel we wisten dat zijn gezondheid de laatste jaren achteruit ging, is het nog steeds een groot verdriet voor zijn familie, zijn vrienden, en ook de wereldwijde “Contessa Familie” als geheel.

Met al zijn zeil- en Contessa-prestaties gedurende zijn lange levensduur, zal dit een groot verlies zijn voor de zeilgemeenschap, zowel in Engeland als internationaal.

Onze oprecht medeleven gaat uit naar zijn vrouw Fiona die velen van ons ook kennen, haar hele familie en de medewerkers op de werf. Namens Contessazeilers Benelux zullen wij dat hen d.m.z. een kaart kenbaar maken.

Ter ere van zijn 80e verjaardag heeft zijn schoondochter Jess een mooi artikel geschreven over de levensloop en de prestaties van Jeremy, dit is de link