POLYCLASSICS

Nieuws over de Stichting Federatie PolyClassic Zeiljachten

In 2012 is de Federatie PolyClassic Zeiljachten gestart en in 2012 is de Stichting PolyClassic Zeiljachten opgericht met als doel

Quote statuten

(1) het bevorderen van het behoud en het gebruik van de klassieke polyester zeiljachten, waarvan het basisontwerp is tot stand gekomen voor of in het jaar negentienhonderd vijfenzeventig, als onderdeel van het klassiek varend erfgoed;

(2) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Unquote

Terugkijkend op de periode 2012– heden is de conclusie van het bestuur dat de Stichting Federatie PolyClassic Zeiljachten het bewustwordingsproces over de Polyclassic Zeiljachten op gang heeft gebracht en versterkt heeft. Dat komt tot uiting in de verhoogde belangstelling voor de polyclassic schepen en de mogelijkheid polyclassics in te laten schrijven als klassieker. Sinds een aantal jaren wordt het moeilijker de aangesloten verenigingen actief bij de Stichting FPZ te betrekken en een aantal verenigingen trokken zich terug uit de Stichting FPZ. Meestal met een begrijpelijke motivatie. Daarnaast worden de belangen van niet georganiseerde Polyclassic eigenaren nu vertegenwoordigd door de VKSJ in plaats van de Stichting FPZ. Ook zijn de workshops, een belangrijke activiteit van de Stichting FPZ, zijn steeds moeilijker te organiseren.

Dit heeft het bestuur van de Stichting FPZ tot de conclusie gebracht dat er geen bestaansrecht voor de Stichting FPZ meer is en heeft daarom besloten de Stichting Federatie PolyClassic Zeiljachten uit te schrijven uit de KvK per 1.11.2022 en de activiteiten te stoppen.

Nog bezien wordt hoe de inbreng van de FPZ in de 24 uurs wordt gewaarborgd en overwogen wordt om leden van collega zeilclubs de mogelijkheid te bieden workshops, die door een van de verenigingen wordt gehouden, bij te wonen. We houden jullie op de hoogte in de volgende nieuwsbrieven.

Stichting Federatie PolyClassic Zeiljachten
Polyester kajuitzeiljachten van de jaren 60/70 bewijzen ook nu, bijna een halve eeuw later, door kwaliteit en klassieke uitstraling voor veel zeilers aantrekkelijke schepen te zijn. Eigenarenorganisaties stellen het voortbestaan van hun varend erfgoed zeker en om dit ook in de toekomst te realiseren is samenwerking onontbeerlijk.
Reden waarom is besloten tot oprichting van de Federatie voor PolyClassic Zeiljachten.
De samenwerking beweegt zich op gebieden zoals behoud van kwaliteit, marktontwikkeling en Classic Regatta deelname. Deelname door organisaties die het platform kunnen versterken wordt graag in overweging genomen.
Mission statement:
“Door onderlinge samenwerking streven wij naar een duurzame toekomst voor klassieke polyester kajuitzeiljachten en hun belangenorganisaties. Kwaliteit, veiligheid en waardevastheid van het varend erfgoed, evenals de gezamenlijke beoefening van watersport staan daarbij voorop.”
Deelnemende organisaties:
• Contessaclub Nederland
• Rival Owners Lage Landen
• Hallberg-Rassy Vereniging
• Nicholsonclub der Lage Landen
• Nederlandse Marieholmvereniging
• Oceaanclub
• Pion Klasseorganisatie
• Trintella Vriendenkring
. Albin Ballad
• Vindöclub Nederland
Eigenaren van klassieke polyester jachten, die wel aan de voorwaarden voldoen maar niet beschikken over een eigen klassenorganisatie, maar zich toch graag bij de activiteiten van de Federatie willen aansluiten kunnen zich aanmelden en scharen onder de category “OmniClassics”
Samengevat: Overkoepelende organisatie voor polyester kajuitzeiljachten ontworpen voor 1975, toekomstig varend erfgoed.Zie ook onze website www.polyclassics.nl