AGENDA

Winter 2019_2020

De Federatie PolyClassics organiseert op zaterdag 8 februari 2020 een workshop ‘Brand aan Boord’; een praktische bijeenkomst over brandbestrijding waarbij de deelnemers ook zelf aan de slag kunnen. Locatie nader te bepalen. Mocht er nu al belangstelling zijn daaraan deel te nemen, dan kunnen jullie je alvast aanmelden bij Eppe Luken (eluken@ziggo.nl). Het programma wordt dan toegestuurd zodra dit beschikbaar is. Volg verder de nadere informatie op de website http://www.polyclassics.nl.