AGENDA

Winter 2019_2020

De Federatie PolyClassics organiseert op zaterdag 8 februari 2020 een workshop ‘Brand aan Boord’; een praktische bijeenkomst over brandbestrijding waarbij de deelnemers ook zelf aan de slag kunnen.

Uitnodiging
Het bestuur van de Stichting Federatie Polyclassic Zeiljachten nodigt u uit voor een
Workshop ‘Calamiteiten aan boord’
Iedereen zal in meer of mindere mate aandacht besteed hebben aan veiligheid aan boord. Toch is het de vraag of je de juiste zaken hebt (of mist) en wat je doet als de nood aan de man is. In deze workshop calamiteiten aan boord besteden we hier aandacht aan.
Zaken als blusmiddelen, is gas gevaarlijk, een ontploffing van een gastankje, gebruik blusdeken, de hitte ontwikkeling bij brand in een afgesloten ruimte zijn zaken die we zullen ervaren. Ook eigen vragen zullen we behandelen. De workshop zal worden verzorgd door Marcel Uijl van Safety Care Opleidingen B.V. (https://www.linkedin.com/in/marcel-uijl-256a10152/?originalSubdomain=nl)
Gezien de aard van de workshop adviseren wij om samen met uw zeilpartner te komen!
Datum : Zaterdag 8 februari 2020
Plaats : R&ZV Naarden
IJsselmeerweg 6
1411 LV Naarden
Aanvang : 10.15 uur en 13.00 uur (optie)
Maximum : Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers per keer
Kosten : Met een bijdrage van de FPC kunnen we jullie deze workshop aanbieden voor € 15,- pp
Aanmelden : Per mail aan eluken@ziggo.nl ovv van naam deelnemers en scheepstype. Graag daarin uw contactgegevens vermelden (email en telefoonnummer)
De aanmelding sluit op 1 februari!!!
Betaling : De aanmelding is definitief na ontvangst van de betaling. Storten op NL65 INGB 000 648 3397 t.n.v. Stichting Federatie Polyclassic Zeiljachten ovv workshop calamiteiten.
Belangrijk : We verwachten veel belangstelling dus wie het eerst komt, het eerst maalt. Mochten we dit verkeerd hebben ingeschat dan zullen van 2 naar 1 workshop overgaan. Daarom is het van belang dat we over de juiste contactgegevens beschikken om u te waarschuwen